UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNICA: NEVENKA FUCHS

GLAVNI ODBOR:

1. Nevenka Fuchs

2. Dražen Novačić

3. Ana-Marija Petran

4. Iviančica Cvelber

5. Krešo Kupec

NADZORNI ODBOR

1. Siniša Bosanac

2. Dr. Dragica Polančec – Fodor

3. Renata Blažinec