Igraonica Dodir

Igraonica “Dodir”provodi projekt “Igramo se i učimo zajedno” sufinanciran od Grada Koprivnice. Okuplja djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi i kontinuirano djeluje od 1996. godine. Igraonica trenutno polazi 18 djece s teškoćama u razvoju od 3 – 7 godina. U Igraonicu se djeca uključuju tijekom cijele godine, preporukom pedijatara, stručnih službi vrtića ili se roditelji sami javljaju za pomoć. Zbog velikog broja polaznika čak desetero djece čeka na upis u Igraonicu. Djeca se u rad Igraonice uključuju tijekom cijele godine .

Poznata je važnost rane intervencije i kontinuiranog rada s djecom s usporenog psihomotornog razvoja, a naročito kod djece s većim teškoćama u razvoju. S obzirom da u našoj sredini ne postoji referentni centar koji bi radio s ovom populacijom djece i roditelja, Igraonica „Dodir“ koja djeluje unutar Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „ Latice „ Koprivnica , jedino je mjesto u Koprivnici i okolici gdje djeca mogu dobiti primjerenu stručnu pomoć rehabilitatora i logopeda. U Koprivnici postoji vrtić za djecu s većim teškoćama u razvoju, ali on ne obuhvaća svu djecu s teškoćama . Dio djece polaznika Igraonice integrirani su u redovne vrtiće ( skraćeni program ), ali zbog nedostatka stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila nije im pružena adekvatna pomoć. Igraonica obuhvaća djecu različite dobi , vrste i stupnja oštećenja. Stručni rad bazira se na individualnim potrebama svakog polaznika , a ovisi o dobi uključivanja u tretman i primarnom oštećenju.

Edukacijsko – rehabilitacijski postupci provode se na slijedećim područjima: motorika, senzomotorika, spoznaja, govor i komunikacija te socijalizacija.

Područja rada s djecom se prožimaju. Nastojimo slijediti princip postupnog uvođenja u aktivnost. Naglasak se stavlja na osnaživanje „ jakih strana „ djeteta s ciljem jačanja njegovog samopouzdanja.

Kvaliteti rada pridonosi i mogućnost korištenja specijaliziranih prostora COOR-a Podravsko sunce Koprivnica ( dvorana i senzorni kabinet ). Djeca u pravilu ostaju u Igraonici od trenutka uključivanja do svog polaska u školu.

U Igraonici na rehabilitaciji djece rade stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila, logopedi i profesorica TZK . Kontinuirani rad stručnjaka osiguravamo javljanjem na razne natječaje. Igraonica se financira preko natječaja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Tijekom godina nabavili smo mnogo rekvizita za poticanje motoričkog razvoja i senzomotorike te didaktičkog materijala za poticanje kognitivnog razvoja.

Uključivanjem gimnazijalaca u zajedničke aktivnosti ( četiri puta godišnje) radimo i na senzibilizaciji mladih na aktivno uključivanje u rad s djecom s teškoćama kao i potrebe djece s teškoćama, a isto tako sve više mladih želi volontirati . Naša volonterka Petra Šarko dobitnica je nagrade NAJ VOLEK za volonterku godine 2015.

Voditeljice Igraonice“ Dodir“ su Mirjana Šimek, mag. logoped i Biserka Vedriš, mag. logoped., a rad na rehabilitaciji putem pokreta vodi Natalija Šalamon , prof. TZK.