Časopis za promociju zdravlja – Nove staze, autor teksta o udruzi, Nevenka Fuchs, predsjednica Udruge

Časopis za prevenciju bolesti i promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo županija: Bjelovarsko – bilogorske, Koprivničko – križevačke, Međimurske i Varaždinske.

SHARE IT: