Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Associatin for people with intellectual dissabilites “Petals”
Adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica

Telefon: 048/624-414

Mobitel: 099/624-8056

099/624-8057

IBAN: HR8223860021100504049
Matični broj: 3426769
OIB: 44808434008

info@latice.hr
www.latice.hr

m.me/latice.hr

Predsjednica Udruge: Nevenka Fuchs, mob: 098/981-5125

Dopredsjednik Udruge: Dražen Novačić, mob: 098/382-926

Mirjana Grivić, bacc.occup.therap – voditelj “Kluba LATICA”

Darija Krušelj, mag. geografije, mob: 099/624-8057

Monika Jug, ekonomist

Kristina Borovac, izvoditelj aktivnosti u “Klubu LATICA”

Sunčica Kadoić-Svetec, viši trener

Valentina Galinec, apsolventica psihologije

Mirjana Šeb-Čižmešija, mentor kuharstva

Dijana Balić – Kemenović, suradnik u razrednoj nastavi

Klara Halužan – prvostupnica fizioterapije ( pola radnog vremena izvoditelj aktivnosti ), osobni asistent ( pola radnog vremena )

Sanja Kopači – magistra povijesti , osobni asistent ( puno radno vrijeme )

Branka Tišljarić – osobni asistent, maturant gimnazije,

Renato Sremec – osobni asistent, zubarski stručni djelatnik

Sandra Knapić – osobni asistent

Valentino Belavić – osobni asistent, prvostupnik ekonomije