Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Associatin for people with intellectual dissabilites “Petals”
Adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
Telefon: 048/624-414
Fax: 048/624-414

IBAN: HR8223860021100504049
Matični broj: 1360736
OIB: 44808434008

info@latice.hr
www.latice.hr

Predsjednica Udruge: Nevenka Fuchs

Mirjana Peršinović, bacc.occup.therap – voditelj Kluba LATICA

Monika Jug

Kristina Borovac

Mirjana Šimek

Biserka Vedriš