CILJ, VIZIJA I MISIJA

CILJ UDRUGE

Cilj Udruge je okupljanje djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem, njihovih roditelja, skrbnika i stručnih osoba sa svrhom poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji, ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, organiziranje pružanja međusobne pomoći članovima Udruge na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, na temelju dobrovoljnosti njenih članova.

VIZIJA

Zajednica u kojoj se osobe s intelektualnim teškoćama osjećaju zadovoljno, sretno i korisno. Zajednica u kojoj će se stvarati preduvjeti i pokretati programi samostalnog življenja uz potporu stručne osobe. Zajednica koja bi imala samo održivi rast i razvoj što bi bio preduvjet stamebnih zajednica.

MISIJA

Pomoć i unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima. Socijalizirati ih u društvenu sredinu i osposobiti ih za samostalni život.