UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNICA: Nevenka Fuchs,

Zamjenik predsjednice u odsutnosti: Dražen Novačić

GLAVNI ODBOR:                                                 ZAPOSLENICI:

1. Nevenka Fuchs                                               1. Mirjana Peršinović, bacc.occup.therap – voditelj Kluba LATICA

2. Dražen Novačić                                              2. Kristina Borovac – Administrator/ voditelj

3. Ana-Marija Petran                                         3. Monika Jug – suradnik za financije

4. Ivančica Cvelber

5. Željko Lončarić

NADZORNI ODBOR

1. Siniša Bosanac

2. Dr. Dragica Polančec – Fodor

3. Renata Blažinec