UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNICA: Nevenka Fuchs,

DOPREDSJEDNIK: Dražen Novačić

UPRAVNI ODBOR:                                           ZAPOSLENICI:

1. Nevenka Fuchs                                               1. Mirjana Peršinović, bacc.occup.therap – voditelj “Klub LATICA”

2. Dražen Novačić                                              2. Kristina Borovac, izvoditelj – “Klub LATICA”

3. Ana-Marija Petran                                         3. Monika Jug, ekonomist

4. Ivančica Cvelber                                             4. Rajka Bagarić, prvostupnica fizioterapije

5. Željko Lončarić                                               5. Katarina Križić, magistra pedagogije

 

 

NADZORNI ODBOR

1. Siniša Bosanac

2. Dr. Dragica Polančec – Fodor

3. Renata Blažinec