UPRAVLJAČKA TIJELA UDRUGE:

PREDSJEDNICA: Nevenka Fuchs,

DOPREDSJEDNIK: Dražen Novačić

UPRAVNI ODBOR:                                           ZAPOSLENICI:

1. Nevenka Fuchs                                               1. Mirjana Peršinović, bacc.occup.therap – voditelj Kluba LATICA

2. Dražen Novačić                                              2. Kristina Borovac – Administrator/ voditelj

3. Ana-Marija Petran                                         3. Monika Jug – suradnik za financije

4. Ivančica Cvelber                                             4. Rajka Bagarić –

5. Željko Lončarić                                               5. Katarina Križić –

 

 

NADZORNI ODBOR

1. Siniša Bosanac

2. Dr. Dragica Polančec – Fodor

3. Renata Blažinec