Psihološka podrška roditeljima

Psihosocijalna podrška i edukatorsko-rehabilitacijski program osnaživanja roditelja djece s teškoćama u razvoju i suočavanja sa stresnim situacijama te bolja integracija u društvo roditelja i djece s teškoćama u razvoju.

Primarni cilj je pružiti psihosocijalnu podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju kroz rehabilitacijsko-edukacijske radionice i pokazati kako se nositi s problemima svakodnevnog života te kako se uspješno suočiti sa stresom koji je još za naše roditelje dodatno uvećan pandemijom.

Sekundarni ciljevi su: navesti roditelje djece s teškoćama u razvoju na iznošenje vlastitih problema kako bi im se mogla pružiti adekvatna pomoć.

Aktivnosti:

  1. Psihosocijalna podrška
  2. Procjena razvoja i razvojna rehabilitacija
  3. Edukacijsko-rehabilitacijski tretman, senzorna integracija
  4. Radna okupacija