Klub Latica

Klub Latica

Klub “Latica” organizira aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama na području Grada Koprivnice i općina koje gravitiraju gradu. Aktivnosti se provode kroz projekte “Pratite nas i budite nam podrška” financiran od strane grada Koprivnice i Građanske akcije “Tekstil donirati, poklon birati “, koja je odobrena za financiranje putem natječaja “Naš doprinos zajednici” Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah.   Aktivnosti se održavaju pet dana u tjednu u prostorima COOR-a Podravsko sunce Koprivnica, na gradskim vrtovima i mobilni tim petkom prema dogovoru.

Aktivnosti koje se provode ovim projektima:

Škola kuhanja i priprema za samostalni život
U suradnji s Obrtničkom školom Koprivnica i Podravkom organizira se škola kuhanja sa svrhom osposobljavanja osoba s intelektualnim teškoćama za samostalan život. U sklopu škole kuhanja pripremaju se jednostavna i složenija jela. Škola kuhanja se održava ponedjeljak, utorak i srijedu od 14 – 16 sati.
Kreativne radionice
Kreativni rad osobama s IT pomaže kod prevladavanja stresa te im omogućuje bolju međusobnu komunikaciju i komunikaciju u društvu. Samostalnim i vođenim radom povećava se njihovo samopouzdanje, spremnost za timski rad i uvažavanje rada drugih te tako stvorenim uradcima jačaju međusobno prijateljstvo.
Na radionicama se izrađuje: nakit, tkanice, okviri za slike, oslikavaju se platneni i stakleni predmeti, svilene šalove, izrađuju se sapuni i svijeće, rade se predmeti od keramike, gline, gipsa, das mase, dekupaž, crtaju akvareli, na tkalačkom stanu izrađuju se tepisi. Kreativne radionice održavaju se ponedjeljak, utorak i srijedu od 14 – 18 sati.
Socijalizacija
Osobe s intelektualnim teškoćama sudjeluju na raznim manifestacijama (Podravski motivi, Renesansni festival, Dani Grada Koprivnice, Božićni sajam, Uskrsni sajam), sportska natjecanja, izleti, druženja sa srodnim udrugama koja se odvijajui prema planu i programu za tekuću godinu.
Radionica Samozastupanja
Organiziraju se radionice na kojima sudjeluju osobe s intelektualnim teškoćama, gdje uče vještine komunikacije, vještine pregovaranja, poštovanje drugih, uče aktivno slušati, uče o nenasilju kroz igru, ohrabruju se i potiču na izjašnjavanje vlastitog mišljenja, uče izražavati osjećaje na adekvatan način, uče o pravima osoba s invaliditetom, raspravljaju o pravima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
Edukacija o spolnosti
Uče o spolnoj ravnopravnosti, primjerenom i neprimjerenom spolnom ponašanju, zaštiti od neprimjerenih dodira od spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća.
Mobilni tim
Osobe s intelektualnim teškoćama obilaze članove udruge s intelektualnim teškoćama koji nisu u mogućnosti dolaziti u udrugu, čime se postiže psihosocijalno osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama. Mobilni tip obilazi članove petkom od 14 – 18 sati.
Kulturne aktivnosti

Osobe s intelektualnim teškoćama odlaze na kino predstave i kazališne predstave.

Filmske radionice

Osobe s intelektualnim teškoćama sudjeluju u izradi filma gdje su glavni akteri u istom.

Obrada vrta i voćnjaka

Omogućuje osobama s intelektualnim teškoćama da dođu do namirnica koje koriste u školi kuhanja. Radom u vrtu nauče voditi brigu o biljkama, stječu radne navike, te nauče paziti jedni na druge i u konačnici nauče da se njihov rad vrednuje. U konačnici vide rezultate svog truda i rada. Grad Koprivnica u dogovoru sa Volonterskim centrom Koprivnica ustupio nam je dio zemljišta gradskih vrtova. Radovi u vrtu odvijaju se četvrtkom od 9 -13 sati, odnosno prema potrebi i vremenskim uvijetima.