POVIJEST

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ djeluje od 1967.g., nastala je na početku kao društvo stručnjaka (defektologa i liječnika) s ciljem što bolje skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama postupno prerasta u roditeljsku Udrugu te konačni današnji oblik dobiva 1987. godine od kada kontinuirano djeluje Klub „Latica“.

Klub „Latica“ za osobe s intelektualnim koje žive u obiteljima, kojima je skrbnik Centar za socijalnu skrb i koji žive samostalno, a nisu obuhvaćeni nijednim vidom državne skrbi djeluje od 1987. godine. Kroz sve ove godine djelovanja Klub „Latica“ pridonio je mijenjanju predrasuda i stereotipa o osobama s intelektualnim teškoćama. Senzibilizirali smo lokalnu zajednicu i pokazali velike mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama. Danas su naši članovi ravnopravno uključeni u život zajednice. Kontinuitet djelovanja Kluba, je sve veći broj članova uključenih u Klub, podrška lokalne zajednice i lokalnih organizacija pokazatelj su uspješnosti djelovanja Udruge. Kroz stalnu prisutnost na svim lokalnim događanjima i manifestacijama, te kroz naše samostalne izložbe koje smo do sada organizirali svakodnevno pokazujemo zajednici koliko su velike mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama. Dvije godine za redom organizirali smo sa Specijalnom olimpijadom Hrvatske Državno prvenstvo za osobe s intelektualnim poteškoćama u stolnom tenisu. Tri člana promovirali su Republiku Hrvatsku na Specijalnoj olimpijadi 2011.g. u Ateni, dva člana promovirali su Republiku Hrvatsku na Europskoj specijalnoj olimpijadi 2012.g. u Ljubljani. Naša brošura tiskana je u 3000 primjeraka.

Od 1999. godine svjesni problema na koje nailaze djeca s teškoćama u razvoju predškolskog uzrasta, stručni tim sa defektologom i logopedom, pokrenuo je i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju dobi od 3 do 7 godina. Program naziva Igraonica „Dodir“ i danas snažno utječe na što bolju uključenost djece s teškoćama u razvoju u životnu sredinu i u odgojno obrazovni sustav.

26.06.2015. godine osnovan je Mlađi klub „Naši Anđeli“, a djeluje u sklopu Udruge za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama „Latice“, u svrhu zbrinjavanja školske djece s teškoćama u razvoju za vrijeme školskih praznika.