Dječja likovna radionica “KAKO SE RAĐAJU VATROGASNE BOJANKE”.

DVD Kunovec, sekcija DVD-a “Čuvari baštine” 19. 08. 2017 godine organizirala je dječju likovnu radionicu “KAKO SE RAĐAJU VATROGASNE BOJANKE” pod vodstvom priznatog hrvatskog i međunarodnog karikaturiste i vatrogasca Damira Novaka. Na poziv DVD-a Kunovec čast nam je bila ispred UDRUGE “LATICE” uključiti u likovnu radionicu i “NAŠE ANĐELE”. Nakon odrađene radionice prisustvovali smo otvaranju zajedničke izložbe “Vatrogasci u očima djeteta” i “Vatrogasci u karikaturi”
Hvala DVD-u Kunovec na pozivu.

SHARE IT: