Donacija materijala OŠ Antun Nemčić Gostovinski za radionice keramike

Zahvaljujemo OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica i ravnatelju Darku Sočevu na velikodušnoj donaciji materijala za keramičke radionice.🤗💪

Nekoliko stotina kg gline i ostalog materijala izuzetna vrijednost i pomoć za provedbu naših radionica.

SHARE IT: