Edukaciji o primjeni aplikacije za upis korisnika socijalnih usluga i evidenciju zaprimljenih zahtjeva – REKOSS

Dana 17. svibnja naše djelatnice Mirjana Peršinović, voditeljica ustrojstvene jedinice socijalnih usluga te Nevenka Fuchs, predsjednica Udruge Latice i rukovoditelj poslovanja Udruge, sudjelovale

Na edukaciji su sudjelovali pružatelji socijalnih usluga iz cijele Hrvatske, a razgovaralo se o primjeni same aplikacije, registraciji računa, upisu korisnika u evidenciju i sl.

su na .

SHARE IT: