Edukacijsko –rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Udruga “Latice” je i ovaj petak 28.10.2016 god. u partnerstvu sa Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Prof. dr. sc. Milena Stojčević-Polovina” iz Zagreba provela edukacijsko –rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.
Zahvaljujući potpori Grada Zagreba koji je prepoznao naš projekt i odlučio ga sufinancirati i kojem se ovim putem zahvaljujemo.

Nositelj aktivnosti edukacije je Udruga „Latice“. Obzirom da udruga nema vlastitih kapaciteta kojima bi samostalno provela ovu kompleksnu aktivnost, ista će se realizirati kroz partnerstvo sa „Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof. dr. sc. Milena Stojčević Polovina“ iz Zagreba. Članove rehabilitacijskog tima Poliklinike čine: liječnici specijalisti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, viši fizioterapeuti, pedagog terapeut i radni terapeuti. Ovom edukacijom obuhvatit ćemo:
– 15 djece i njihovih roditelja, članove mlađeg kluba „Naši anđeli“ i Igraonice “Dodir” udruge Latice
– Voditelja kreativnih radionica i 1 jednog fizioterapeuta koji djeluje u klubu „Naši anđeli“ udruge Latice
Edukacije će biti prilagođene individualno svakom djetetu, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje aktivnosti svakodnevnog života. Ovisno o pojedinačnim potrebama i indikacijama u edukacijama koristit će se slijedeće rehabilitacijske metode:

– neurorazvojna terapija po Bobathu
– Vojta rehabilitacija,
– rehabilitacijska metoda prema Stojčević Polovini,
– edukatorsko rehabilitatorska edukacija uz elemente terapije senzorne integracije
– radna terapija.

Potrebe ovakvog vida rehabilitacije su neupitne jer nam na svaku edukaciju dolazi sve više djece i roditelja. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti ovaj projekt nastaviti u narednom periodu.

SHARE IT: