“I mi to možemo” uspješna provedba projekta koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku!

Projektom “I mi to možemo” uključen je jednogodišnji program pružanja psihološke podrške članovima Kluba Latica i njihovim roditeljima. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku!

Rad na osobnom rastu i razvoju, rad na osnaživanju sebe i učenju nošenja sa svakodnevnim situacijama, razvoj životnih vještina, podizanje samopouzdanja i prevencija socijalne isključenosti glavni su ciljevi projekta. U suradnji sa psihoterapeutom i psihologom, polaznici usmjeravaju pažnju na  misli, ponašanja, tijelo i emocije kroz psihoterapeutske tehnike i aktivnosti.

Do sada je održano pet susreta, a da je rad u Grupama snažan i utječe na životne promjene pojedinaca dokazuju nam susreti iz mjeseca u mjesec koji su puni emocija, saznanja i novih iskustava. Motivirani polaznici i promjene na korisnicima Kluba Latica snažan su poticaj za nastavak projekta, a prilika za rad na sebi prepoznata je posebice među roditeljima korisnika.

SHARE IT: