Kompleksna fizikalna i medicinska rehabilitaciju za naše mališane

Veseli nas da je naša Udruga Latice u mogućnosti i ove godine provesti kompleksnu fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju za naše mališane, tako je i ovaj petak 2.3.2017.g., Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Prof. dr. sc. Milena Stojčević-Polovina” iz Zagreba provela edukacijsko –rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.
Zahvaljujući humanitarnoj akciji “Darujte osmijeh Laticama” koja još uvijek traje i projektu “New challenges for children with disabilities”, koji je prepoznat od strane The Alps-Adriatic-Alliance iz Austrije, koji je odlučio sufinancirati ovaj projekt i kojemu se ovim putem zahvaljujemo.
Također se zahvaljujemo i Gradu Koprivnici koji je partner u našoj humanitarnoj akciji.

Nositelj aktivnosti edukacije je Udruga „Latice“. Obzirom da udruga nema vlastitih kapaciteta kojima bi samostalno provela ovu kompleksnu aktivnost, ista će se realizirati kroz partnerstvo sa „Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof. dr. sc. Milena Stojčević Polovina“ iz Zagreba. Članove rehabilitacijskog tima Poliklinike čine: liječnici specijalisti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, viši fizioterapeuti, pedagog terapeut i radni terapeuti. Ovom edukacijom obuhvatit ćemo:
– 15 djece i njihovih roditelja, članove mlađeg kluba „Naši anđeli“ i Igraonice “Dodir” udruge Latice
– Voditelja kreativnih radionica i 1 jednog fizioterapeuta koji djeluje u klubu „Naši anđeli“ udruge Latice
Edukacije će biti prilagođene individualno svakom djetetu, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje aktivnosti svakodnevnog života. Ovisno o pojedinačnim potrebama i indikacijama u edukacijama koristit će se slijedeće rehabilitacijske metode:

– neurorazvojna terapija po Bobathu
– Vojta rehabilitacija,
– rehabilitacijska metoda prema Stojčević Polovini,
– edukatorsko rehabilitatorska edukacija uz elemente terapije senzorne integracije
– radna terapija.

Zbog što bolje kvalitete rehabilitacije jedan dio terapija ćemo provoditi u Koprivnici dok će se jedan dio provoditi u Zagrebu u Polikliniki za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Prof. dr. sc. Milena Stojčević-Polovina”

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SHARE IT: