Likovna radionica u suradnji s AK Galerijom

U četvrtak 22.11. likovnu radionicuodržao je Zvonimir Haramija Hans iz AK galerija. Na početku radionice pokazao nam je tehnike crtanja pejzaža i pričao nam koje boje u njemu prevladavaju. Pokazao je kako se boje dobivaju miješanjem te kako napraviti skicu. Nastali su vrlo zanimljivi radovi i velika želja korisnika da se radionica uskoro ponovi.

Hvala Zvonimiru i AK Galeriji na ovoj prekrasnoj suradnji.

SHARE IT: