Nacionalna zaklada – kvartalni sastanak o napretku provedbe projekata koji se provode u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Odjel za podršku, vidljivost provedbe operacija, digitalizaciju i administrativne poslove, dana 13.3.2023. g., organizirala je u Bjelovaru kvartalni sastanak o napretku provedbe projekata koji se provode u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., na kojem je sudjelovala predsjednica Udruge Nevenka Fuchs
Tema sastanka je bila provedba projekata, rad na novoj platformi kroz koju se šalju Zahtjevi za nadoknadom sredstava. Također je bila riječ o natječajima koji će se raspisivati u programskom razdoblju 2021. – 2027.
Imali smo priliku iznijeti svoje mišljenje te diskutirati o problemima s kojima se susrećemo prilikom provedbe projekata te na koji način se može nadograditi i poboljšati suradnja s organizacijama civilnog društva.
Udruga „Latice“ provodi
“MOĆ ZNANJA – ZALOG BUDUĆNOSTI LATICA” UP.04.2.1.11.0291
Cilj projekta je ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a.
Partneri na projektu su Grad Koprivnica i Osmijeh udruga za terapijsko jahanje.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.669,43 EUR (442.044,82 HRK).
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 49.869,02 EUR (375.738,10 HRK) i Državnog proračuna u iznosu od 8.800,41 EUR (66.306,72 HRK).
Razdoblje provedbe: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Mirjana Grivić, voditeljica projekta
Tel: 0996248057
e-mail: info@latice.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice.
Više o EU fondovima:
SHARE IT: