Obilježili smo Dječji tjedan

U subotu 6. studenoga 2018. u mlađem klubu “Naši anđeli” obilježili smo Dječji tjedan u suradnji s Društvo Naša Djeca Koprivnica i Volonterski centar Koprivnice. Igrali smo didaktičke igre, pričali priču koju nam je poklonila Nivea i družili se u šetnji:)

SHARE IT: