Održan je 16. sastanak projektnog tima EU projekta “Moć znanja – zalog budućnosti Latica” UP.04.2.1. 11.0291.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
12. prosinca 2023. god. održan je 16. sastanak projektnog tima EU projekta “Moć znanja – zalog budućnosti Latica” UP.04.2.1. 11.0291.
Voditeljica projekta izvijestila je o završnom izvješću mapiranja osoba s intelektualnim teškoćama. Mapiranje je završeno i obrađeno na temelju 100 ispitanika. Detaljno izvješće i zaključak će biti prezentirano na završnoj konferenciji. Na kraju, koordinatorica volontera izvijestila je o tijeku volonterskih aktivnosti. Aktivnost terapijskog jahanja je pri kraju.
Cilj projekta je ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.669,43 EUR (442.044,82 HRK).
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 49.869,02 EUR (375.738,10 HRK) i Državnog proračuna u iznosu od 8.800,41 EUR (66.306,72 HRK).
Razdoblje provedbe: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Mirjana Grivić, voditeljica projekta
Tel: 0996248057
e-mail: info@latice.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice.
Više o EU fondovima:
SHARE IT: