Okrugli stola „Širenje mreže socijalnih usluga“ održan povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama

Okrugli stol „Širenje mreže socijalnih usluga“ održan povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama 16. svibnja 2018. godine otvorila je Mr.sc, Mirjana Jakovčev, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama izrazila je toplu dobrodošlicu sudionicima, pozdravila  poimence sve prisutne i zahvalila na nadasve velikom odazivu na Okrugli stol na temu „Širenje mreže socijalnih usluga“ organiziran od strane Saveza povodom današnjeg, svečanog obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama. Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama osim u Zagrebu obilježit će udruge članice Saveza u svojim lokalnim zajednicama, s istim motom događanja : Stavi naočale – promijeni pogled“. Cilj nam je aktivnostima tijekom programa na području cijele RH potaknuti javnost na bolje razumijevanje položaja osoba s intelektualnim teškoćama, jačanje pozitivnih stavova i podizanje svijesti javnosti o ovoj društvenoj skupini uključujući borbu protiv stereotipa i predrasuda, kao i promicanje i poštivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama. Za okruglim stolu sudjelovali su Nevenka Fuchs i Dražen Novačić kao predstavnici naše Udruge.

Mira Pekač-Knežević, zamjenica pravobraniteljice zahvaljuje na pozivu i iskazuje pohvalu predsjednici Saveza što je vodila računa o pristupačnosti prostora, uz pozdrave u ime  Pravobraniteljice koja je, nažalost, bila spriječena doći.

„Predstoji nam zadatak odgovoriti na važna pitanja koja se tiču osoba s intelektualnim teškoćama i općenito, osoba s različitim vrstama invaliditeta“, kazala je predsjednica Saveza.

Predsjednica Saveza uvodno je otvorila Okrugli stol kazujući par rečenica o Savezu.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama obuhvaća 32 temeljne udruge iz cijele Republike Hrvatske s više od 10.000 članova u čiju korist djeluje. Sve udruge članice pravne su osobe a kako je Savez krovna organizacija udruga, njegova je obveza djelovati u cilju poticanja uključenosti i integracije osoba s intelektualnim teškoćama u sve društvene aktivnosti.

Od 32 udruge članice Saveza, 4 udruge imaju ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pružanje usluga samostalnog stanovanja, 24 udruge članice provode trogodišnji program s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 12 pruža usluge poludnevnog boravka kroz trogodišnji program, 6 udruga pruža usluge osobne asistencije, 4 udruga ima mobilni tim podrške, 11 udruga provodi usluge psihološke podrške i 4 pružaju usluge rane intervencije.

Unazad deset godina udruge su spoznale, u suradnji s roditeljima, potrebe koje državne institucije nisu zadovoljile. Osnažile su se u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sve udruge odgovaraju potrebama svoje zajednice, čime čine značajnu ulogu u pružanju socijalnih usluga u svojim lokalnim sredinama. Različita lepeza usluga potrebna je osobama s intelektualnim teškoćama, sukladno rješenju koje bi za tu osobu i njegovu/njezinu obitelj bilo najbolje i najprihvatljivije.

Osobe s intelektualnim teškoćama preko svojih udruga punopravno su se uključile u društvo na način da provode vrijeme na kvalitetan način, a obitelji su dobile punu podršku u obliku rasterećenja vremena i cjelodnevne brige za svojega člana.

Važno je naglasiti da se socijalne usluge koje udruge pružaju obavljaju kvalitetno, svrhovito i organizirano, a ne u vidu „čuvališta“, naglasila je predsjednica Saveza. U svakom trenutku udruge moraju voditi brigu o mogućnosti zapošljavanja svojih korisnika, bilo preko radionica, bilo preko otvorenog tržišta rada. Na taj način korisnici spoznaju vrijednost svoga rada i korisnosti za zajednicu.

Poziva predstavnicu Ministarstva da nam izloži svoja saznanja u vezi širenja mreže socijalnih usluga.

Rasprava:

  • Ivančica Mamek Jagić ispred Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Zahvaljuje na pozivu, u ime Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u svoje osobno ime. Drago joj je biti s nama na Okruglom stolu, sudjelovati u raspravi i odgovoriti nam na sva pitanja koja ćemo joj postaviti.

Hvali individualiziran pristup socijalnim uslugama korisnicima koje naše udruge pružaju. Udruge su učinile veliki korak pružajući te usluge u područjima i sredinama koje još nisu pokrivene državnim institucijama. Ističe važnost koordinacije državnog i civilnog sektora. Razumije da pružanje socijalnih usluga od strane udruga ovisi o projektima i programima, što je rizično i neizvjesno i za korisnike usluga i za zaposlenike. Ističe da je kod sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga s Ministarstvom problem ispunjavanja minimalnih uvjeta. Socijalne usluge propisane su Zakonom o socijalnoj skrbi koje su normirane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za što je potrebna licenca.

Ivančica Mamek Jagić, nadalje objašnjava sudionicima Okruglog stola članak 169. Zakona o socijalnoj skrbi u kojemu stoji ova odredba:

  1. UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Članak 169.

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, osim udruge registrirane isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti koja socijalne usluge može pružati bez ustrojavanja zasebne organizacijske jedinice.

Naglašava kako je za dobivanje rješenja potrebno ustrojiti zasebnu organizacijsku jedinicu, ali i razumije da udruge nisu registrirane isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti. Zato je potrebno u statutu udruge formirati članak o zasebnoj organizacijskoj jedinici u kojoj će se pružati socijalne usluge.

Nadalje, izlaže kako u Ministarstvu imaju u planu rebalans proračuna u svrhu širenja mreže socijalnih usluga uz naglasak na izvan institucijske usluge.

  • mr.sc. Mirjana Jakovčev, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Zahvaljuje na izloženom i postavlja upit predstavnici Ministarstva mogu li  udruge koje imaju ugovoreno pružanje usluga za 10 osoba, za ostale korisnike za koje nisu dobile rješenje ugovoriti pružanje usluga u sklopu nekog drugog programa ili projekta?

Naravno, dapače, odgovara predstavnica Ministarstva.

  • Mira Pekač-Knežević, ispred Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom  zamjenica pravobraniteljice,

Ističe da se bez razvoja socijalnih usluga ne može jamčiti pravo na život u zajednici.

  • Marica Mirić, ispred Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koordinatorica projekata i programa SOIH-a

Srdačno pozdravlja prisutne. Ukratko izlaže probleme s kojima se društvo distrofičara susreće. Predlaže Ivančici Mamek Jagić da se kontaktiraju Savezi, udruge, znanstvena i stručna javnost na konzultacije. Nadalje, izlaže kako se od 2015. od kad je krenuo projekt osobnog asistenta dogodilo nešto prekrasno. Ne miri se s činjenicom da se usluga osobnih asistenata može omogućiti samo preko projekata, već se treba učiniti sve kako bi to postala sustavna usluga. Izrazila je nezadovoljstvo administracijom i financiranjem samo preko projekata i programa. Apelira da se natječaji raspisuju kontinuirano jer smo sada izgubili gotovo dvije godine u kojima nije bilo natječaja za naše udruge na terenu. Također, izražava zabrinutost što je sve prepušteno udrugama.

  • mr.sc. Mirjana Jakovčev, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Ne slaže se s Maricom Mirić, naprotiv, podržava da udruge i dalje ostanu pružatelji socijalnih usluga. Problem osobnih asistenata preko projekata otežava i činjenica što svaki projekat završava u različito vrijeme.

  • izv.prof.dr.sc. Daniela Bratković ispred Sveučilišta u Zagrebu – rehabilitacijskog fakulteta

Osjeća se privilegirano što može sudjelovati s nama u raspravi. Pohvaljuje rad udruga koje puno rade na deinstitucionalizaciji sa ograničenim sredstvima. Ističe potrebu za kontrolom i evaluacijom jer se usluge u obitelji trebaju nadzirati.

  • Marica Mirić, ispred Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koordinatorica projekata i programa SOIH-a

Referira se na prethodno i ističe problem deinstitucionalizacije jer koliko ljudi izađe iz sustava, još se više novih u sustav uključuje.

  • Ljiljana Pintarić Mlinar, ispred Sveučilišta u Zagrebu – rehabilitacijskog fakulteta  

Prepričava saznanja i iskustva s Floride. Roditelji su u Americi članovi upravnih vijeća u socijalnim osiguranjima, izdvajaju doprinos u osiguranje, nakon postavljanja dijagnoze. Roditeljski interes se razumije i sluša.

  • mr.sc. Mirjana Jakovčev, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama

 Nastavlja na moto današnjeg dana Stavi naočale – promijeni pogled“, svi građani Grada Zagreba koji se zateknu na Zrinjevcu dobiti će svoj primjerak. Izražava nadu u to da postanemo udruge osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje djeluju u javnom interesu na području zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom te su autentični i legitimni zastupnici tih osoba (reprezentativne udruge).

Pita prisutne ako se tko želi javiti za riječ.

Izlaganje Ljubice Ćuće, Nevenke Fuchs, Dražena Novačića i Maria Blahe.

 

SHARE IT: