Picokijada

Udruga „Latice“ sudjelovala je 26.06.2016.g. u povorci aranžiranih kola na ovogodišnjoj Picokijadi u Đurđevcu, gdje se stari mogu podsjetiti, a mladi po prvi puta vidjeti stare alate i zanate, zaboravljene običaje i nošnje, radove na polju i oko kuće, Podravinu i njenu tradiciju u radu i ruhu. U čuvanju izvornosti i tradicije đurđevačke Podravine uz Legendu o Picokima dominira “Podravina od leta do leta”. Ulicama Đurđevca se tada, pred mnogobrojnim posjetiteljima, odvija život kakvog više nema.

Naša Udruga je upriličila prave podravske svate, naši članovi su pokazali i ovaj put da mogu pokazati i da mogu ravnopravno sudjelovati na svim manifestacijama i događanjima.

SHARE IT: