Predstavljen projekt “Malim koracima do jednakosti” financira Zaklada “Hrvatska za djecu”

Dana 14. studenog, 2019. godine roditeljima predstavljen projekt “Malim koracima do jednakosti” financira Zaklada “Hrvatska za djecu”, a provodi se od 1.11.2019 do 31.10.2020.

Projekt je podijeljen na pet faza. Aktivnosti koje su obuhvaćene projektom su terapijsko hranjenje, aktivnosti osobne higijene, radionica s dječjim vrtićima i dva edukativno-rehabilitacijska putovanja.

Na današnjem sastanku, voditeljica projekta je roditeljima prezentirala aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta “Malim koracima do jednakosti”. a predsjednica Udruge Nevenka Fuchs prezentirala je temu “Koraci prema osamostaljenju”.

SHARE IT: