Provedbena radionica – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Provedbena radionica u okviru poziva – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Predsjednica Udruge Nevenka Popec Fuchs i voditeljica projekta Darija Krušelj sudjelovale su na provedbenoj radionici za provođenje novog EU projekta “Moć znanja – zalog budućnosti Latica”. Radionica je bila održana 18. i 19. srpnja 2022. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu i organizirana od Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga drustva. Na radionici su detaljno predstavljena prava i obveze korisnika, sukladno općim i posebnim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, korisnici su informirani o tome kako izvještavati o provedbi projekata i potraživati nadoknadu sredstava.
Radionica se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela te su polaznici izvršavanjem vježbi mogli steći bolji uvid i znanje u postupcima provođenja projekta.
Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice”.

SHARE IT: