Studijsko putovanje Njemačka – Nizozemska

Putovanje u organizaciji Udruga Regoč iz Slavonskog Broda financirano je iz Europskog socijalnog fonda „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I“
projekt naziva „Moj prijatelj u zajednici“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
Zaposlenici nekoliko Centara socijalne skrbi, stručnjaci Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i predstavnici nekoliko Udruga osoba s intelektualnim teškoćama bili su sudionici putovanja na kojem smo imali prilike vidjeti primjere dobre prakse Njemačke i Nizozemske.
Nevenka Fuchs, predsjednica i Dražen Novačić, dopredsjednik Udruge „Latice“ na poziv Udruge „Regoč“ iz Slavonskog Broda imali su čast biti dio ovog putovanja od 5. – 10. listopada.
Odličan primjer u Njemačkoj gdje u ugostiteljskom objektu otvorenom za javnost zaposlenici su osobe s intelektualnim teškoćama i ostalim vrstama invaliditeta. Država sufinancira njihov rad kako bi poticali zapošljavanje i što bolju integraciju osoba u zajednicu, odnosno sredinu u kojoj žive. Zaposleno je 30-ak osoba koje rade u kuhinji, restoranu, vrtu i održavanju površina rekreativnog kompleksa kako za osobe s nekom vrstom invaliditeta ali i za sve stanovnike i posjetitelje Dusseldorfa.
Inkluzivne farme (Zorgboerderij) u Nizozemskoj nijh oko 900 djeluje kao alternativna opcija pružateljima usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju, osobama s intelektualnim teškućama, invaliditetom ili nekom drugom osjetljivom skupinom. Takav inovativni pristup u Nizozemskoj pokazao se kao odličan program rehabilitacije izvan institucija u manjem kućnom i domaćem okruženju.
Korisnici obavljaju poslove čišćenja, rad u vrtu, hranjenje, skrb o životinjama i sve ostale svakodnevne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te se na takav način indirektno spontano pruža psihosocijalne podrška kao i put prema bržem osamostaljenju stjecanjem svakodnevnih navika i vještina potrebnih za kvalitetniji život a da pri tom korisnik ima slobodu odabira aktivnosti i interakcije sukladno svojim mogućnostima.
Još jedan nama nezamisliv primjer skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, psihičkim poremečajima ili nekim drugim sličnim zdravstvenim problemima nakon 18 godine žive u stambenim zajednicama (organizirano stanovanje) pod 24 satnom skrbi. Stambene zajednice s kompletnim popratnim sadržajima smještene su na površini 7 hektara. Organizacija djeluje u sklopu Zaklade koja je financirana od države u 100 postotnom iznosu. Diljem Nizozemske postoji 26 podružnica. Korisnici preme stupnju invaliditeta su uključeni u sve aktivnosti proizvodnjh ciklusa različitih ekoloških proizvoda koji se prodaju na određenim punktovima po gradovima u kojem djeluju i okolici. Samo nekoliko primjera proizvodnje: vlastita pekara, vrt, keramika, tkanje i tradicijska izrada proizvoda od tkanine.
Kultura zdravlja, tjelovježba i rehabilitaciju osigurani su individualnim i grupnim pristupom.
Sama činjenica sve govori da na 167 korisnika zaposlenika je nešto više od 450.
Hvala Udruzi Regoč na pozivu. Veliko zadovoljstvo nam je što smo bili dio ekipe. Nova poznanstva, nova saznanja, mogućnost suradnje na nekim novim projektima.
SHARE IT: