U tijeku su opsežni radovi na našem objektu

.
Dotrajali sistem grijanja zamjenjuje se novim kao i postojeće dotrajala elektroinstalacija i rasvjetna tijela.
Postavlja se ograda na pristupnom rampi a u pripremi je i nova nadstrešnica.
Ove radove nebi bilo moguće izvoditi bez pomoći i donacija građana, lokalnih poduzeće i obrtnika, no o tome po završetku radova.
Presretni smo i zahvalni. ❤️

SHARE IT: