22. prosinca 2023. god. održan je posljednji 18. sastanak projektnog tima EU projekta “Moć znanja – zalog budućnosti Latica” UP.04.2.1. 11.0291.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Voditeljica projekta izvijestila je o završnoj konferenciji projekta koja je održana 20. prosinca. Ona i administrator na projektu na konferenciji prezentirali su cjelokupni projekt i aktivnosti svim prisutnim gostima. Nakon toga voditeljica je izvijestila o slanju 6. ZNS-a kojemu je rok dostave 5. siječnja 2024. godine dok smo od NZRCD tražili produženje roka za slanje završnog zahtjeva te su nam ga odobrili do 23. siječnja 2024. godine. Na kraju svi članovi projektnog tima razgovarali su o završetku projekta i donijeli zaključak da smo ojačali kapacitete Udruge te partnerstvo između grada Koprivnice i Udruge Osmijeh, dodatno se educirali, ispitali potrebe osoba s IT na području grada Koprivnice i unaprijedili znanja za daljnje nove projekte.
Cilj projekta je ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.669,43 EUR (442.044,82 HRK).
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 49.869,02 EUR (375.738,10 HRK) i Državnog proračuna u iznosu od 8.800,41 EUR (66.306,72 HRK).
Razdoblje provedbe: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Mirjana Grivić, voditeljica projekta
Tel: 0996248057
e-mail: info@latice.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice.
Više o EU fondovima:
SHARE IT: