ATAAC 2018

Zaposlenica Udruge Mirjana Peršinović i vanjska suradnica i volonterka Nikol Bali sudjelovale su na Konferenciji o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom ATAAC 2018. Konferencija se održala u Zagrebu, od 17. do 19. listopada 2018. godine. Svaki dan konferencije imao je određenu temu unutar koje su domaći i međunarodni stručnjaci govorili o primjeni asistivne tehnologije.

Prvi dan Konferencije (17. 10.) tema je bila “Djeca, škola i obrazovanje”. U sklopu te teme razmotreno je korištenje asistivne tehnologije u odgojno-obrazovnim ustanovama od predškolske do odrasle dobi. Prikazani su primjeri dobre prakse iz najboljih svjetskih ustanova. Od izlagača, važno je izdvojiti Iana Beana, Ines Delzotto i ABC Maestro program koji pomaže u uspostavljanju komunikacije pomoću računala.

Drugi dan Konferencije (18. 10.) tema je bila “Potpomognuta komunikacija, rehabilitacija i radno mjesto”. U sklopu teme izlagači su prezentirali kako uklopiti asistivnu tehnologiju u različitim okruženjima; bolničkom, kućnom, poslovnom i sl. U ovome danu naglasak je bio na razvijanju komunikacije kod različitih skupina korisnika; od djece s motoričkim smetnjama, djece s intelektualnim teškoćama pa sve do odraslih osoba nakon različitih trauma (moždanog udara i sl.). Od izlagača, važno je izdvojiti Johna Costella i Miroslava Vrankića.

Treći dan Konferencije (19. 10.) tema je bila “Senzorna stimulacija, autizam i rana intervencija”. Ovaj dan izlagači su se bavili različitim poremećajima u ponašanju. Osim toga, prezentirano je financiranje asistivne tehnologije u drugim zemljama svijeta, dodijeljena je nagrada za najbolji proizvod izložen na Konferenciji i održano je izlaganje o pravima i izazovima roditelja djece s teškoćama u razvoju.

 

 

SHARE IT: