Drugi psihodramski susret

Provedbom projekta “I mi to možemo” koji je namijenjen osobama s intelektualnim teškoćama i njihove roditelje 20. 01.2018. godine održan je drugi psihodramski susret. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku. Voditelj projekta je Tamar Bukvić, magistra psihologije u suradnji sa Centar Balans iz Zagreba za savjetovanje i edukaciju koji niz godina vodi Koraljka Rudančić bacc. physioth, psihodramska psihoterapeutkinja, terapeutkinja Senzorno Inegrativne Ayres terapije i trenerica Neurolingvističkog programiranja. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju Association for Psychotherapy) i FEPTO-a (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Certificirana je i osposobljena za provođenje Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT. Za trenericu NLP-a certificirana je u internacionalnoj NLP organizaciji Society of Nlp™. Program koji se primjenjuje tijekom rada u grupi, djeluje holistički, sagledava cjelokupnu osobu, kako bi se usmjerila pažnja na misli, ponašanja, tijelo i emocije, što svakom članu grupe daje mogućnost da upoznaje vlastiti unutarnji potencijal, vanjski svijet i međusobne odnose. Kroz kontinuirani grupni rad, (ovisno o trajanju pojedinačne grupe) uz individualizirani pristup, program obuhvaća primjenu psiho dramskih kreativnih tehnika, znanja i vještina komunikacije i Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT. Primjenom programa kod članova grupa, potiče se spontanost i kreativnost, radi se na poboljšanju neverbalne i verbalne komunikacije i djeluje na razvoj odnosa s ostalim članovima grupe i voditeljicom, što bi posljedično utječe na promjenu odnosa sa osobama izvan grupe, te na uspješniju prilagodbu osobe na svakodnevne životne situacije i izazove. Obzirom na različite potrebe i mogućnosti svake grupe i njezinih članova, koristi se različiti pristupi rada za svaku grupu.

SHARE IT: