Edukacija “Kako uče djeca sa sindromom Down”

Naše zaposlenice Mirjana, Monika i Kristina te volonterka Doris, sudjelovale su u subotu 15.9.2018.na edukaciji u Zagrebu s nazivom “Kako uče djeca sa sindromom Down”. Edukaciju je organizirala Hrvatska zajednice za sindrom Down. Tema su bile mogućnosti prilagodbe predmeta djetetu kroz vizualni pristup te raznim “alatima” i aplikacijama kojima olakšavamo djeci učenje te je uključivala teorije i mnogo primjera iz prakse. Spomenutu edukaciju održala je mr.sc Dinka Vukovic dipl.ing.

SHARE IT: