Edukacija za upravljanje volonterima

“Moć znanja – zalog budućnosti Latica” UP.04. 2.1.11. 0291
U sklopu EU projekta koji provodi Udruga “Latice” održana je još jedna edukacija s ciljem jačanja kapaciteta Udruge. Dana 24. i 25. listopada 2022. održana je Edukacija za upravljanje volonterima koju je proveo Volonterski centar Zagreb -VCZ. Na edukaciji je naučeno kako koordinirati volonterima, kako ih uputiti u rad i voditi njihovu evidenciju, na koji način kreirati oglas za traženje volontera, koje ciljne skupine volontera trebamo te kako izraditi potvrde o volontiranju. Radionica je bila vrlo uspješna te će se naučena znanja koristiti u što boljem upravljanju volonterima. Cilj projekta je ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a. Partneri na projektu su Grad Koprivnica i Osmijeh 🙂 udruga za terapijsko jahanje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 442.044,82 HRK (58.669,43 EUR). Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 375.738,10 HRK (49.869,02 EUR) i Državnog proračuna u iznosu od 66.306,72 HRK (8.800,41 EUR). Razdoblje provedbe: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” Darija Krušelj, voditeljica projekta Tel: 0996248057 e-mail: info@latice.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice”.
Više o EU fondovima:
http://www.esf.hr/https:/
/strukturnifondovi.hr/
SHARE IT: