Edukacijsko –rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Udruga “Latice” je pokrenula novu socijalnu uslugu, a to je 14468178_1576956412613145_2102873007261094474_o

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Zahvaljujući potpori Grada Zagreba koji je prepoznao naš projekt i odlučio ga sufinancirati i kojem se ovim putem zahvaljujemo.

Nositelj aktivnosti edukacije je Udruga „Latice“. Obzirom da udruga nema vlastitih kapaciteta kojima bi samostalno provela ovu kompleksnu aktivnost, ista će se realizirati kroz partnerstvo sa „Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof. dr. sc. Milena Stojčević Polovina“ iz Zagreba. Članove rehabilitacijskog tima Poliklinike čine: liječnici specijalisti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, viši fizioterapeuti, pedagog terapeut i radni terapeuti. Ovom edukacijom obuhvatit ćemo:
– 15 djece i njihovih roditelja, članove mlađeg kluba „Naši anđeli“ i Igraonice “Dodir” udruge Latice
– Voditelja kreativnih radionica i 1 jednog fizioterapeuta koji djeluje u klubu „Naši anđeli“ udruge Latice
Edukacije će biti prilagođene individualno svakom djetetu, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje aktivnosti svakodnevnog života. Ovisno o pojedinačnim potrebama i indikacijama u edukacijama koristit će se slijedeće rehabilitacijske metode:

– neurorazvojna terapija po Bobathu
– Vojta rehabilitacija,
– rehabilitacijska metoda prema Stojčević Polovini,
– edukatorsko rehabilitatorska edukacija uz elemente terapije senzorne integracije
– radna terapija.

Potrebe ovakvog vida rehabilitacije su neupitne i nadamo se da ćemo kroz natječaje iznaći financijske mogućnosti i biti u mogućnosti ovaj pilot projekt nastavitii i u narednom periodu, da bi život naše djece bio kvalitetniji i bolji.

SHARE IT: