Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja Koprivničko-križevačke županije – proračunsko financiranje udruga

Župan Koprivničko-križevačka županija Darko Koren 10. lipnja u Ždali – opčina Gola u vatrogasnom domu održao Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja Koprivničko-križevačke županije na kojem se raspravljalo o bitnim pitanjima u djelokrugu županije, a među njima i sufinanciranje rada udruga za osobe s intelektualnim teškoćama iz županije: Udruga Mali Princ Đurđevac, Udruga Maslačak Križevci te naša Udruga Latice.
Predsjednice Udruga predstavile su i prezentirale rad svojih udruga, a ispred naše udruge prisustvovala je predsjednica Nevenka Fuchs. Upućen je apel prema općinama i gradovima da se prema mogućnostima dodatno uključe u sufinanciranje korisnika i rada spomenutih udruga. Predstavnici jedinica lokalne samouprave u raspravi su istaknuli kako je uz pomoć koju pružaju za povećanje iznosa potrebno pravovremeno poslati zahtjeve na Općine i Gradove kako bi se sredstva mogla planirati u proračunima te su pohvalili rad udruga.
Zahvaljujemo se na iniciranom sastanku te se nadamo još većoj podršci lokalne zajednice kako bi osobe s intelektualnim teškoćama imale što bolji i kvalitetniji život.
SHARE IT: