Konferencija o zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama

Nevenka Fuchs, predsjednica Udruge 07. ožujka. 2019. godine sudjelovala je na konferenciji “Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada”. Konferencija je održana u organizaciji Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama.

Vrhunski tim stručnjaka, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, pravnika, rehabilitacijskih edukatora, defektologa, psihologa, magistara, doktora, ekonomista, predsjednika Udruga i roditelja pripremio je i održao vrlo korisne i stručne prezentacije, sa praktičnim primjerima i smjernicama za rad.
Od uvaženih gošća u radu konferencije su sudjelovale i zamjenica pravobraniteljice osoba s invaliditetom Mira Pekeč Knežević, te saborska zastupnica za osobe s invaliditetom Ljubica Lukačić. Rad konferencije uveličali su i kolege iz Slovenije, iz Udruge POLŽ, koji su prikazali i s nama podijelili svoja iskustva, koja su moramo priznati, malo naprednija nego naša. Teme su bile vrlo aktuelne, zanimljive i korisne.

SHARE IT: