Mediji i njihova podrška u radu Udruga

U prostorima COOR – a “Podravsko sunce” 26. veljače, 2019. godine sudjelovali smo na vrlo zanimljivoj radionici “Mediji i njihova podrška u radu Udruga”. Radionicu je organizirala Udruga osoba s invaliditetom ”Bolje sutra” grada Koprivnice. Naučili smo koji mediji postoje; koja je uloga medija; kada se udruga i na koji način može obratiti medijima; kada se pojedinac/građanin može obratiti medijima. Radionicu je održala Dragana Pandža, radijska voditeljica.

SHARE IT: