Naši Anđeli uče i rastu kroz igru

U suradnji sa Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica odvijaju se radionice čitanja u prirodi u sklopu ljetnog projekta ”

“. Djeca su znatiželjno slušala Maju kako im čita zanimljive poučne priče o vuku koji se bojao svoje sjene, bakterijama na zubima jednog Lovre i druge dok je vjetar osvježavajuće pirkao u parku.
Projekt ljetnih radionica za djecu financiraju Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i Koprivničke vode.

SHARE IT: