Online edukacija „Radionica pripreme kampanje na društvenim mrežama“

Dana 24. listopada naš zaposlenik Marcel Murtezani, sudjelovao je na online edukaciji „Radionica pripreme kampanje na društvenim mrežama“ u organizaciji Udruge RODA – Roditelji u akciji . Sudjelovali su prijavljeni zaposlenici Udruga civilnih društva iz cijele Hrvatske. Edukaciju su vodile zaposlenice Udruge RODA – Roditelji u akciji te se govorilo o online kampanjama koje se trenutno vode na društvenim mrežama, a to su: prava na pobačaj, pravo na privatnost pacijentica, pravo na ravnopravnost te osnaživanje prava zaštite žena.
Nakon uvodnog dijela i prezentiranja smjernica u kampanjama, sudionici su bili podijeljeni u 4 radne grupe u kojima su vježbali po smjernicama koje su im dane. Ova edukacija namijenjena je radi vježbe u pripremi kampanja o sličnim temama u kojoj zaposlenici udruga civilnih društva mogu primijeniti u svojim Udrugama. 👨‍🏫✍️

SHARE IT: