Podravska banka u suradnji sa Županijom uručila udrugama i organizacijama donacije

https://kckzz.hr/povodom-predstojecih-blagdana-podravska-banka-u-suradnji-sa-zupanijom-urucila-donacije-udrugama-i-organizacijama/

SHARE IT: