TERAPIJSKO JAHANJE

Sa toplijim danima točnije 14. 03. 2017 godine članovi mlađeg kluba „NAŠI ANĐELI“ nastavili su program terapijskog jahanja u suradnji sa Udrugom „OSMIJEH“ iz Peteranca koja provodi terapijsko jahanje na ERGELI „GALOP“.

Program se provodi za 15-ero djece s teškoćama u razvoju a sredstva su osigurana humanitarnom akcijom „DARUJTE OSMIJEH LATICAMA“ što je bio i jedan od ciljeva akcije.

Trenutno se terapijsko provodi dva dana u tjednu a plan je da se djeca rasporede tijekom cijelog tjedna.
Terapijsko jahanje je uporaba konja i aktivnosti orijentiranih prema konjima u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva: kognitivnih, fizičkih, emocionalnih, socijalnih, edukacijskih i bihevioralnih.

Korist od terapijskog jahanja mogu imati osobe svih dobnih skupina, s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih oštećenja.

Udruga „OSMIJEH“ je jedina na našem području koja je educirana i ima voditelja jahanja za osobe s invaliditetom Valentinu Kavur osposobljenu za takav vid rehabilitacije. Nezaobilazna je i Petra Čolig dr. med. vet. i volonteri udruge “OSMIJEH” te volonteri Podravkine udruge „PULS“.


Ovaj hvale vrijedan projekt pod nazivom „TERAPIJSKIM JAHANJEM DO OSMIJEHA DJECE“ izmamljuje osmijeh na licima naših malih članova i neopisivo je veselje u susretu sa kobilom Cami.

SHARE IT: