Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda

U Studentskom klubu Studentskog centra Varaždin 12. i 13. studenoga 2018. godine u Varaždinu je održana dvodnevna radionica pod nazivom ” Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda” u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civulnog društva. Prvog dana tema je bila “Upravljanje projektnim ciklusom”, a drugo dana ” Izrada proračuna”. Ispred naše Udruge sudjelovala je Mirjana Peršinović.

 

SHARE IT: