ZAHVALA VOLONTERIMA, MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA – “MOĆ ZNANJA – ZALOG BUDUĆNOSTI LATICA” UP.04.2.1. 11.0291.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

U sklopu EU projekta “Moć znanja – zalog budućnosti Latica UP.04.2.1. 11.0291.” održane su dvije volonterske akcije, pomoć korisnicima i terapijsko jahanje. Ovim putem želimo im čestitati Međunarodni dan volontera (5. prosinca) i zahvaliti im što su dali svoj doprinos u provedbi ovog projekta te nesebično odvajali svoje vrijeme kako bi pomagali našim korisnicima. 😊🤗
Cilj projekta je ojačati stručne i materijalne kapacitete i unaprijediti znanje Udruge i lokalnih OCD-a.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.669,43 EUR (442.044,82 HRK).
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 49.869,02 EUR (375.738,10 HRK) i Državnog proračuna u iznosu od 8.800,41 EUR (66.306,72 HRK).
Razdoblje provedbe: 23. lipnja 2022. – 23. prosinca 2023.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice”
Mirjana Grivić, voditeljica projekta
Tel: 0996248057
e-mail: info@latice.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge “Latice.
Više o EU fondovima:
SHARE IT: