Završen projekt „Priroda nas uči zdravlju“ financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u visini 40.000,00 kn

Projektom „Priroda nas uči zdravlju“ usmjerene su aktivnosti na zaštitu prirode, obradu zemlje i sadnju trajnih nasada, a to je omogućilo širenje spektra djelovanja Udruge. Kroz ovaj projekt Udruga se usmjerila na samoodrživost kroz sadnju ekoloških nasada voćaka i povrća u visokim gredicama. Osobe s intelektualnim teškoćama su upoznate s načinom pripreme tla, sadnjom voćaka i održavanjem tla. Sama važnost ovog projekta je da su korisnici bili direktno uključeni u sve projektne aktivnosti, a to je dovelo do povećanja znanja i vještina, kao i iskustvenog učenja. U sam projekt je uključeno 14 volontera koji su bili uključeni u sve projektne aktivnosti. Ove aktivnosti su jedan od prvih koraka uređenja našeg prostora u Kampusu. Projektne aktivnosti provedene su u suradnji s

GKP Komunalac Koprivnica
Projekt „Priroda nas uči zdravlju“ je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a trajao je od 01.09.2020. do 28.02.2021.
SHARE IT: