Završena provedba projekta „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ Koprivnica.

Provedbom projekta UP.02. 2.2.09.0125 „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ Koprivnica korisnicima projekta unaprijeđena je kvaliteta i zadovoljstvo aktivnostima svakodnevnog života, omogućena veća socijalna uključenost i spriječena institucionalizacija. Pružanjem usluge osobne asistencije obiteljima korisnika omogućeno je više slobodnog vremena za svakodnevne aktivnosti i poslovne obaveze.

Projekt se provodio 24 mjeseca u trajanju od 13. siječnja 2020. do 13. siječnja 2022. i u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz javni poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“

Vrijednost projekta : 933.331,70 kuna

Iznos EU potpore: 933.331,70 kuna

Trajanje projekta: 13.1.2020.-13.1.2022.

Područje provedbe projekta: Koprivničko – križevačka županija

Cilj projekta bio je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, a projektom su obuhvaćene osobe s najtežim stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim teškoćama s područja Koprivničko-križevačke županije.

Osobe s najtežim stupnjem invaliditeta i intelektualnim teškoćama često nisu u mogućnosti obavljati najjednostavnije svakodnevne aktivnosti poput kretanja, hranjenja, transfera iz kolica na krevet, obavljanja osnovnih higijenskih potreba do aktivnosti socijalizacije i integracije u društvo. Provođenjem ovog projekta nastojalo se pomoći osobama s invaliditetom u svakodnevnim situacijama, ali i povećati njihovu uključenost u lokalnu zajednicu i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Kroz projekt se doprinijelo jednakim mogućnostima jer se istovremeno pomoglo dvjema skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju –  nezaposleni, koji su ovim projektom dobili zaposlenje, a druga skupina su korisnici osobne asistencije koji su dobili odgovarajuću brigu, izravnu pomoć i podršku u njihovom svakodnevnom životu.

Projektom je bilo zaposleno 7 osoba educiranih za obavljanje usluge osobne asistencije čime je sedmero korisnika dobilo svog osobnog asistenta. Dvije osobe zaposlene su bile na provedbi i vođenju projekta.

Usluga osobne asistencije provodila se prema uputama Ministarstava i Nacionalnog stožera cijelo vrijeme bez obzira na sve probleme uzrokovane koronavirusom (COVID-19). Osobnim asistentima osigurana je zaštitna oprema, maske, rukavice i dezinfekcijska sredstva.

Kako bi se osigurala promidžba i vidljivost projektom je financirano tiskanje majica, letaka, plakata i roll up-a te se o aktivnostima obavještavalo javnost na službenim web stranicama Udruge „Latice“ kao i na službenoj facebook stranici Udruge.

 

 

 

 

 

SHARE IT: