Završene ljetne radionice mlađeg kluba “Naši Anđeli”

Završava dugo ljeto koje su klub “Naši Anđeli”, voditeljice Doris, Valentina i Klara uz pomoć volonterki Nade, Marinele, Petre, Valentine i Jane provele u bogatom sadržaju ljetnih radionica slobodnog provođenja vremena organiziranima u našoj Udruzi. Ovo ljeto ispunili smo dugačkim šetnjama, veselim posjetima i igrama u parku, edukativnim radionicama, glazbenim radionicama koje su popraćene pjevanjem i sviranjemzajedno s djecom, radionicama u suradnji sa knjižnicom tijekom kojih smo čitali poučne priče gdje su djeca ulazila u svijet mašte, te kreativnim radionicama u kojima smo poticali razvijanje vještina i poticanje našeg dubokog skrivenog emocionalnog svijeta. Sve ovo bilo bi teže ostvarivo da nije nesebičnih volonterki koje su usprkos svojim poslovima i obavezama i dalekim lokacijama mjesta stanovanja u svakoj prilici dolazile kako bi pomagale u provedbi aktivnosti. Tako su naše šetnje tijekom kojih smo u potrebi za asistencijom djeci u kolicima bile omogućene u skladu sa posjetima naših volonterki, jednako kao i hranjenje tijekom ručka, pomoć kod izrade kreativnih materijala i općenita asistencija kod bilo kakvih drugih aktivnosti djece. Ovim putem želimo se zahvaliti gospođi Nadi koja je usprkos svom statusu umirovljenika dolazila i pomagala pri zahtjevnim dnevnim aktivnostima, te Marineli i Valentini koje su usprkos svojih zaposlenja dolazile u svakoj mogućnosti te naravno Petri i Jani koje su dolazile iz daleke Gole kako bi nam bile na pomoć. Također volonterke su pripomogle naše izlete, poput onoga na Šodericu tijekom kojeg smo radili na fizičkoj dobrobiti našeg tijela i rekreativnom vremenu. Za kraj gospođa Nada donijela nam je finu jaffa tortu, a svaka volonterka dobila je mali znak pažnje od djece i voditeljica udruge. Veliko hvala našim volonterkama💗,a neka i vama njihov primjer bude na poticaj da se ohrabrite i pomognete zahtjevan, ali nesebičan rad naše Udruge tijekom cijele godine. Uvijek ste dobrodošli!
Projekt ljetnih radionica financira Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija.
SHARE IT: